Liceul Teoretic „Iulia Hasdeu” – istoric

loading
 • 1903

  Istoria incepe in anul 1903…

  Istoria incepe in anul 1903…

  January 1, 1903
  Dacă ar fi să recompunem din negura timpului imaginea de astăzi a liceului nostru, cu siguranţă că am “întâlni” pe acest drum câteva repere temporale, care ne călăuzesc până în prezent, dovedindu-ne că ne aflăm în faţa unei şcoli cu tradiţie.

  Istoria începe în anul 1903, când s-a înfiinţat Şcoala Civilă de Fete,  care în 1915 devine şcoală comunală cu limba de predare maghiară şi poartă numele de Şcoală Gimnazială Comunală. După Marea Unire din 1918, după unirea Banatului şi a Transilvaniei cu România, de la 1 septembrie 1919, şcoala funcţionează cu limba de predare română. În anul 1920, unitatea primeşte avizul de a funcţiona ca şcoală de stat – statul suporta cheltuielile – şi instituţia începe să poarte denumirea de Şcoală Medie Civilă Română de Stat. Ca urmare a acestor demersuri, Ministerul Instrucţiunii Bucureşti, în 1921, încheie contract de statificare a şcolii cu primăria oraşului Lugoj.

  În anul 1925 prin Ordinul nr. 123287 din 6 septembrie 1925 şcoala primeşte denumirea de Gimnaziu de Fete, iar de la 1 septembrie 1926 numele şcolii va fi Liceul de Fete. Prin Decretul 397/1927 liceul poartă denumirea de „Iulia Hasdeu”. În urma reformei din 1948, prin care s-a dat învăţământului o nouă structură de organizare, şcoala funcţionează în anul şcolar 1948 – 1949 cu clasele I – IV (128 elevi), clasele V – VII (87 elevi) şi clasele VIII – XI (156 elevi). Din octombrie 1954, şcoala poartă numele de Şcoală Medie nr. 15, funcţionând cu clasele I – X, cu un total de 430 elevi, iar în anul 1960 îşi începe funcţionarea cu un număr de 17 clase, cuprinzând un număr de 535 elevi. Din octombrie 1965, şcoala este denumită Liceul nr. 2 şi îşi desfăşoară activitatea în noul spaţiu (având la dispoziţie 22 de săli de clasă şi 756 elevi). Începând cu anul şcolar 1968/1969, numărul de clase creşte şi se înfiinţează clasa a IX-a cu profilul real. Sub această formă funcţionează până în 1972 când, prin adresa nr. 215 din 14 septembrie 1972, liceul se transformă din Liceul de Cultură generală nr. 2 în Liceul Industrial în subordonarea M.E.I. Liceul a redevenit liceu teoretic, preluându-se numele „Iulia Hasdeu” din anul şcolar 1990/1991. Tot din 1990/1991, liceul a reluat şi pregătirea claselor de gimnaziu în paralel cu clasele IX – XII, corespunzătoare liceului. Menţionăm că preferinţa pentru numele “Iulia Hasdeu” a fost susţinută de constituirea şcolii de-a lungul unei lungi perioade ca şcoala de fete. Începând cu iunie 2004 Ministerul Învăţământului decide schimbarea statutului, precum şi numele instituţiei, de la cel de liceu teoretic la cel de COLEGIUL NAŢIONAL “IULIA HASDEU”.  La începutul anului școlar 2018/2019, prin ordinul Ministrului Educației, școala revine la numele de Liceul Teoretic „Iulia Hasdeu”.
 • 1903

  Perioada 1903-1918

  Perioada 1903-1918

  September 1, 1903

  Din raportul asupra celor mai însemnate momente din viaţa şcolii, întocmit în 12 august 1923, directorul şcolii arată că şcoala s-a înfiinţat prin ordinul nr.76.018/1903 al Ministerului Maghiar de Instrucţie şi Culte, la 1.09.1903, ca şcoală particulară cu limba de predare maghiară, în urma stăruinţelor directoarei Rosa Kiss, profesoară de limba şi literatura maghiară. Ordinul de înfiinţare nu există, întrucât actele din perioada 1903-1904 lipsesc din arhiva şcolară. Unele circulare însă din anii următori confirmă această dată a înfiinţării.

  Astfel, comunicatul trimis de directorul Ministerului Învăţământului la 30.IX.1905, adresat ˝Şcolii civile de fete de sine stătătoare˝, cere corectarea şi completarea unor acte statistice din anul şcolar 1903-1904, deci primul an de funcţionare a şcolii.

  Prin certificatul eliberat de ,,Inspectoratul Regal al Judeţului”, ,,Şcoala civilă de fete”, care îşi începuse activitatea în mod normal pe anul şcolar 1904-1905, îşi poate continua activitatea.

 • 1919

  Perioada 1919-1925

  Perioada 1919-1925

  September 1, 1919

  În 1919 în Banat se introduce administraţia română. Din luna septembrie 1919 actele sunt scrise în limba română, primul director fiind profesorul  Ioan Caba. Primul act semnat de noul director datează din 8.10.1919. Şcoala se numeşte ,,Şcoala civilă comunală de fete, cu ajutor de stat”. Este sub conducerea directă a Consiliului dirigent pentru Transilvania, Banat şi ţinuturile Dobrogene şi a Instrucţiunii Publice cu sediul la Sibiu, de unde se primesc şi se trimit adresele oficiale. Deşi şcoala avea caracter de ,,şcoală comunală”, corpul didactic-directorul şi cele şase profesoare – este primit ca personal al statului, cu toate retribuţiile de la stat. Prin ordinul prefectului judeţului Caraş-Severin, corpul didactic de la această şcoală, în ziua de 30.06.1919, a depus jurământul faţă de statul român.

  Din anul şcolar 1920-1921 a funcţionat numai cu secţia de română, 9 clase curs de zi şi 14 clase particulare, deoarece secţia maghiară a fost transferată la ”Şcoala civilă germană de băieţi”.

  Din actele şcolii reiese că instituţia se numeşte ”Şcoala Civilă de Stat” sau ”Şcoala medie civilă de stat” cu 4 clase (I-II-III-IV) fără internat, de pe strada Principele Carol nr.13 –cu drept de publicitate de la înfiinţarea sa (1903).

  Pe lângă Şcoala de stat de fete, Ministerul Învăţământului a dispus să se înfiinţeze cursurile profesionale de ţesătorie şi croitorie, pentru un an

 • 1925

  Perioada 1925-1930

  Perioada 1925-1930

  September 1, 1925

  Şcoala medie (civilă) de stat din Lugoj cu data de 1.09.1925 se transformă în Gimnaziu de fete prin ordinul nr. 123.287 din 6.09.1925. Prin decretul nr. 394/1927 se aproba ca liceul să poarte numele de Liceul „Iulia Hasdeu”. În iunie 1929 primele absolvente ale liceului ”Iulia Hasdeu” se prezintă la examenul de bacalaureat.

  În anul şcolar 1929-1930 direcţiunea este însă înştiinţată că Ministerul (Învăţământului) Instrucţiunii prin decizia nr. 99505/1930 a hotărât desfiinţarea liceului şi reducerea lui treptată la gimnaziu, începând cu desfiinţarea clasei a IV-a în data de 1.09.1930.

 • 1930

  Perioada 1930-1946

  Perioada 1930-1946

  September 1, 1930

  Pentru anul şcolar 1932-1933 Ministerul aprobă ca la Gimnaziul de fete din Lugoj să funcţioneze mai departe cursul superior ca extrabugetar, cu dreptul de a primi înscrieri şi din împrejurimi. Şcoala funcţionează ca liceu, Ministerul, în adresele sale, foloseşte titulatura de liceu, dar nu  s-a dat încă decizie ministerială pentru a fi numită oficial Liceul „Iulia Hasdeu”.

  Ministerul Culturii Naţionale, cu ordinul telegrafic nr. 202.032 din 9.10.1940, aproba transformarea gimnaziului în liceu comercial clasa I şi clasa a V-a comerciale, bugetare, clasele II-III şi IV, clase gimnaziale în lichidare, iar clsasele VI-VII-VIII comerciale extrabugetare. În actele oficiale ale Ministerului şcoala este numită ”liceu”. Ministerul aproba bugetul suplimentar întocmit de la 1.09.1943 pentru clasele V-VIII ca extrabugetare.

 • 1946

  Perioada 1946-1948

  Perioada 1946-1948

  September 1, 1946

  Astfel,  Ministerul Instrucţiunii Naţionale, Direcţiunea     Învăţământului secundar comunică ”Liceului teoretic de fete”  Lugoj următoarele : „Avem onoarea a vă face cunoscut că, prin Decizia cu nr. 880/1946, Liceul teoretic de fete din Lugoj se transformă, pe ziua de 1.04.1946, în liceu de tip C”.

  Un mare rol în această reuşită l-a avut Comitetul şcolar în frunte cu Dr. Aurel Petreanu, preşedinte al Comitetului  şcolar în perioada 1926-1947.

 • 1948

  Perioada 1948-1974

  Perioada 1948-1974

  September 1, 1948

  În 1948 are loc reforma învăţământului, prin care se dă o nouă organizare învăţământului. De la 1.10.1954 şcoala şi-a schimbat denumirea în Şcoala Medie nr.1, funcţionând cu un număr de 430 eleve.

  În toamna anului 1955 şcoala se mută de pe strada Poştei nr.1, din localul ,,Concordia”, în strada Jdanov nr.4, în locul Şcolii Pedagogice şi poartă denumirea de Şcoala Medie nr.1. În 26.01.1957 ciclul mediu se mută din nou în vechiul local ,,Concordia”. Cursul mediu, împreună cu Şcoala elementară nr.2, au format Şcoala Medie nr.2.

  În 12 iunie, şcoala primeşte noua ştampilă cu enunţul ,,R.P.R. Şcoala Medie nr.2, Lugoj, Reg. Timişoara”, în centru având stema ţării.

  În anul şcolar 1959-1960 şcoala funcţionează cu 15 clase, sub denumirea de Școala Medie nr.1. În toamna anului 1959 începe construirea noului local în curtea şcolii, pe locul ,,Saletului”. La 1.09.1960 cursurile se deschid în noul local, sub denumirea de Şcoala Medie nr.1. Cu ocazia cursului local, în ,,Cartea de onoare” a şcolii se consemnează acest eveniment de o atât de mare importanţă, nu numai pentru viaţa şcolii, ci şi pentru oraş.

  Din octombrie 1965 şcoala este denumită Liceul nr.2, după care, în septembrie 1972 este transformat în Liceu Industrial. Astfel, din septembrie 1972 funcţionează ca un Complex şcolar.

 • 1972

  Liceul industrial (1972-1990)

  Liceul industrial (1972-1990)

  September 1, 1972

  Din anul şcolar 1972-1973, Liceul de cultură generală nr.2 din Lugoj se transformă în Liceu industrial. Directorii de atunci au reuşit să atragă mai mulţi elevi prin diversificarea profilelor liceului în diverse forme de învăţământ de zi-liceu şi Şcoala profesională si învăţământ seral. S-au susţinut probe de admitere atât la treapta I, cât şi la treapta II, unde numărul solicitanţilor a fost de fiecare dată mai mare ca cel al locurilor aprobate prin planul de şcolarizare. De exemplu, în anul şcolar 1973-1974 şcoala funcţionează cu 22 clase, cu un număr de 722 elevi, curs zi şi 165 elevi, curs seral.

 • 1990

  Anii şcolari 1990-2010

  Anii şcolari 1990-2010

  September 1, 1990

  Din 1990 Ministerul Învăţământului a aprobat transformarea instituţiei din Liceul Industrial nr.1 în Liceul Teoretic ,,Iulia Hasdeu˝.

  Timp de doi ani, din 1999-2002, conform unor tendinţe de rearondare a unităţilor de învăţământ, a fost comasat sub aspect administrativ cu Şcoala Generală nr.3, existând o conducere şi un aparat administrativ unic. S-a format astfel un colos şcolar cu peste 1300 de elevi. Din 2002 s-a revenit la situaţia anterioară. Începând cu iunie 2004 Ministerul Învăţământului decide schimbarea statutului, precum şi numele instituţiei, de la cel de liceu teoretic la cel de COLEGIUL NAŢIONAL “IULIA HASDEU”.

 • 2018

  2018

  2018

  September 1, 2018

   La începutul anului școlar 2018/2019, prin ordinul Ministrului Educației, școala revine la numele de Liceul Teoretic „Iulia Hasdeu”.

Cele mai recente stiri

 • Mobilitate Erasmus+ in octombrie

  Mobilitate Erasmus+ in octombrie

 • Rezultate la bacalureat

  Rezultate la bacalureat

  La sesiunea august 2023 a Examenului de Bacalaureat s-au înscris 34 elevi absolvenți ai Liceului Teoretic „Iulia Hasdeu” din Lugoj. La probele propriu-zise s-au prezentat 31 de elevi, dintre care 23 din absolvenți din anul 2023 și 8 din promoțiile anterioare. Examenul de bacalaureat a fost promovat de 12 elevi, 9 din promoția 2023 și…

 • Absolvenți care ne fac mândri

  Absolvenți care ne fac mândri

  Amalia Bodac, absolventă a Liceului Teoretic „Iulia Hasdeu” Lugoj, a participat, alături de alți 18 studenți din Europa, la programul „Study of the U.S. Institutes for Student Leaders from Europe” în perioada 20 iunie-26 iulie 2023. Activitățile din cadrul SUSI s-au desfășurat în Washington, D.C., Philadelphia și la Arizona State University (Pheonix, Arizona). Programul „Study of the…

 • Rezultate finale la examenul de bacalaureat

  Rezultate finale la examenul de bacalaureat

  Procentul celor promovați la bacalaureat crește după anunțarea rezultatelor finale. În urma contestaților, încă 8 elevi dintre absolvenții Liceului Teoretic „Iulia Hasdeu” din Lugoj au obținut medie de trecere și au promovat examenul de bacalaureat. Procentul de promovabilitate la Examenul de Bacalaureat, pentru absolvenții din promoția 2023 a ajuns la 81,25%. Felicitări!

 • Rezultate excelente la bac (+ o medie de 10)

  Rezultate excelente la bac (+ o medie de 10)

  Pentru că muncim din greu… Elevii și profesorii Liceului Teoretic „Iulia Hasdeu” din Lugoj muncesc din greu și, din acest motiv, au rezultate bune la examenul de bacalaureat. Aceste rezultate asigură absolvenților noștri accesul la universități de top din România și din străinătate și, mai apoi, cariere confortabile. La Examenul de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2023,…

 • Rezultate excelente la Evaluarea Națională             

  Rezultate excelente la Evaluarea Națională             

  Miercuri, 28 iunie 2023, s-au afișat rezultatele la Evaluarea Națională pentru clasa a VIII-a. Din cei 58 de elevi de la Hasdeu care au participat la acest examen, 55 au promovat. Cea mai mare notă, înainte de contestații, a fost obținută de elevul Bogdan Ivanciu-Stroia din clasa a VIII-a A (9.55).

 • HasdEU la Tinerii dezbat 

  HasdEU la Tinerii dezbat 

  Sâmbătă, 10 iunie 2023, la Timișoara, s-a desfășurat faza județeană a Olimpiadei naționale de argumentare, dezbatere și gândire critică „Tinerii dezbat”. La această competiție, la secțiunea începători, echipa Liceului Teoretic „Iulia Hasdeu” Lugoj, formată din elevele Carmina Crăciun, Anita Micșa și Ana-Maria Savu, a obtinut premiul al III-lea. Același premiu la obținut și echipa Hasdeului de la…

 • Ceremonie pentru elevii claselor a VIII-a

  Ceremonie pentru elevii claselor a VIII-a

  În data de 8 iunie 2023, la Liceul Teoretic „Iulia Hasdeu” Lugoj s-a desfășurat o scurtă festivitate de celebrare a încheierii cursurilor pentru elevii claselor a VIII-a. Succes, dragi elevi!

 • Erasmus+ Varsovia – Lugoj

  Erasmus+ Varsovia – Lugoj

  Poluni Luni, 22 mai 2023, 10 elevi de la Liceul Teoretic „Iulia Hasdeu” Lugoj și-au început mobilitatea Erasmus+ la XXXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Kostki Potockiego w Zespole Szkół nr. 79 din Varșovia (Polonia). Ziua a început cu prezentarea și vizitarea școlii gazdă și a continuat cu o lecție la care elevii din România au…

 • Proiectul Casa Eco

  Proiectul Casa Eco

  În cadrul Proiectul de educație ecologică „Casa Eco”, elevii claselor a X-a și a IX-a de la Liceul Teoretic „Iulia Hasdeu” din Lugoj, coordonați de doamna profesor Codruța Jivulescu, au realizat machete care să scoată în evidență importanța utilizării energiilor alternative (energia solară sau eoliană) pentru obținerea proprie a energiei electrice și termice. Acest proiect…

 • Târgul liceelor – 2023

  Târgul liceelor – 2023

  Vineri, 19 mai 2023, elevii Liceului Teoretic „Iulia Hasdeu” din Lugoj au fost prezenți cu un stand minunat la Târgul liceelor, eveniment organizat anual pentru viitori absolvenți ai clasei a VIII-a.

 • Premii la Concursul „Memoria Holocaustului”

  Premii la Concursul „Memoria Holocaustului”

  Joi, 18 mai 2023, s-a desfășurat la Timișoara etapa județeană a Concursului „Memoria Holocaustului”. La acest concurs, la etapa județeană, elevii clasei a XI-a D de la Liceul Teoretic „Iulia Hasdeu” din Lugoj au obținut mai multe premii. Astfel, Sara Usciuc a obținut premiul I, Patrick Spitzer premiul al II-lea, Alexandra Ichim premiul al III-lea,…