Liceul Teoretic „Iulia Hasdeu” – istoric

Istoria incepe in anul 1903…

Dacă ar fi să recompunem din negura timpului imaginea de astăzi a liceului nostru, cu siguranţă că am “întâlni” pe acest drum câteva repere temporale, care ne călăuzesc până în prezent, dovedindu-ne că ne aflăm în faţa unei şcoli cu tradiţie.

Istoria începe în anul 1903, când s-a înfiinţat Şcoala Civilă de Fete,  care în 1915 devine şcoală comunală cu limba de predare maghiară şi poartă numele de Şcoală Gimnazială Comunală. După Marea Unire din 1918, după unirea Banatului şi a Transilvaniei cu România, de la 1 septembrie 1919, şcoala funcţionează cu limba de predare română. În anul 1920, unitatea primeşte avizul de a funcţiona ca şcoală de stat – statul suporta cheltuielile – şi instituţia începe să poarte denumirea de Şcoală Medie Civilă Română de Stat. Ca urmare a acestor demersuri, Ministerul Instrucţiunii Bucureşti, în 1921, încheie contract de statificare a şcolii cu primăria oraşului Lugoj.

În anul 1925 prin Ordinul nr. 123287 din 6 septembrie 1925 şcoala primeşte denumirea de Gimnaziu de Fete, iar de la 1 septembrie 1926 numele şcolii va fi Liceul de Fete. Prin Decretul 397/1927 liceul poartă denumirea de „Iulia Hasdeu”. În urma reformei din 1948, prin care s-a dat învăţământului o nouă structură de organizare, şcoala funcţionează în anul şcolar 1948 – 1949 cu clasele I – IV (128 elevi), clasele V – VII (87 elevi) şi clasele VIII – XI (156 elevi).

Din octombrie 1954, şcoala poartă numele de Şcoală Medie nr. 15, funcţionând cu clasele I – X, cu un total de 430 elevi, iar în anul 1960 îşi începe funcţionarea cu un număr de 17 clase, cuprinzând un număr de 535 elevi. Din octombrie 1965, şcoala este denumită Liceul nr. 2 şi îşi desfăşoară activitatea în noul spaţiu (având la dispoziţie 22 de săli de clasă şi 756 elevi). Începând cu anul şcolar 1968/1969, numărul de clase creşte şi se înfiinţează clasa a IX-a cu profilul real. Sub această formă funcţionează până în 1972 când, prin adresa nr. 215 din 14 septembrie 1972, liceul se transformă din Liceul de Cultură generală nr. 2 în Liceul Industrial în subordonarea M.E.I. Liceul a redevenit liceu teoretic, preluându-se numele „Iulia Hasdeu” din anul şcolar 1990/1991.

Tot din 1990/1991, liceul a reluat şi pregătirea claselor de gimnaziu în paralel cu clasele IX – XII, corespunzătoare liceului. Menţionăm că preferinţa pentru numele “Iulia Hasdeu” a fost susţinută de constituirea şcolii de-a lungul unei lungi perioade ca şcoala de fete. Începând cu iunie 2004 Ministerul Învăţământului decide schimbarea statutului, precum şi numele instituţiei, de la cel de liceu teoretic la cel de COLEGIUL NAŢIONAL “IULIA HASDEU”. 

La începutul anului școlar 2018/2019, prin ordinul Ministrului Educației, școala revine la numele de Liceul Teoretic „Iulia Hasdeu”.

Perioada 1903-1918

Din raportul asupra celor mai însemnate momente din viaţa şcolii, întocmit în 12 august 1923, directorul şcolii arată că şcoala s-a înfiinţat prin ordinul nr.76.018/1903 al Ministerului Maghiar de Instrucţie şi Culte, la 1.09.1903, ca şcoală particulară cu limba de predare maghiară, în urma stăruinţelor directoarei Rosa Kiss, profesoară de limba şi literatura maghiară. Ordinul de înfiinţare nu există, întrucât actele din perioada 1903-1904 lipsesc din arhiva şcolară. Unele circulare însă din anii următori confirmă această dată a înfiinţării.

Astfel, comunicatul trimis de directorul Ministerului Învăţământului la 30.IX.1905, adresat ˝Şcolii civile de fete de sine stătătoare˝, cere corectarea şi completarea unor acte statistice din anul şcolar 1903-1904, deci primul an de funcţionare a şcolii.

Prin certificatul eliberat de ,,Inspectoratul Regal al Judeţului”, ,,Şcoala civilă de fete”, care îşi începuse activitatea în mod normal pe anul şcolar 1904-1905, îşi poate continua activitatea.

Perioada 1919-1925

În 1919 în Banat se introduce administraţia română. Din luna septembrie 1919 actele sunt scrise în limba română, primul director fiind profesorul  Ioan Caba. Primul act semnat de noul director datează din 8.10.1919. Şcoala se numeşte ,,Şcoala civilă comunală de fete, cu ajutor de stat”. Este sub conducerea directă a Consiliului dirigent pentru Transilvania, Banat şi ţinuturile Dobrogene şi a Instrucţiunii Publice cu sediul la Sibiu, de unde se primesc şi se trimit adresele oficiale. Deşi şcoala avea caracter de ,,şcoală comunală”, corpul didactic-directorul şi cele şase profesoare – este primit ca personal al statului, cu toate retribuţiile de la stat. Prin ordinul prefectului judeţului Caraş-Severin, corpul didactic de la această şcoală, în ziua de 30.06.1919, a depus jurământul faţă de statul român.

Din anul şcolar 1920-1921 a funcţionat numai cu secţia de română, 9 clase curs de zi şi 14 clase particulare, deoarece secţia maghiară a fost transferată la ”Şcoala civilă germană de băieţi”.

Din actele şcolii reiese că instituţia se numeşte ”Şcoala Civilă de Stat” sau ”Şcoala medie civilă de stat” cu 4 clase (I-II-III-IV) fără internat, de pe strada Principele Carol nr.13 –cu drept de publicitate de la înfiinţarea sa (1903).

Pe lângă Şcoala de stat de fete, Ministerul Învăţământului a dispus să se înfiinţeze cursurile profesionale de ţesătorie şi croitorie, pentru un an

Perioada 1925-1930

Şcoala medie (civilă) de stat din Lugoj cu data de 1.09.1925 se transformă în Gimnaziu de fete prin ordinul nr. 123.287 din 6.09.1925. Prin decretul nr. 394/1927 se aproba ca liceul să poarte numele de Liceul „Iulia Hasdeu”. În iunie 1929 primele absolvente ale liceului ”Iulia Hasdeu” se prezintă la examenul de bacalaureat.

În anul şcolar 1929-1930 direcţiunea este însă înştiinţată că Ministerul (Învăţământului) Instrucţiunii prin decizia nr. 99505/1930 a hotărât desfiinţarea liceului şi reducerea lui treptată la gimnaziu, începând cu desfiinţarea clasei a IV-a în data de 1.09.1930.

Perioada 1930-1946

Pentru anul şcolar 1932-1933 Ministerul aprobă ca la Gimnaziul de fete din Lugoj să funcţioneze mai departe cursul superior ca extrabugetar, cu dreptul de a primi înscrieri şi din împrejurimi. Şcoala funcţionează ca liceu, Ministerul, în adresele sale, foloseşte titulatura de liceu, dar nu  s-a dat încă decizie ministerială pentru a fi numită oficial Liceul „Iulia Hasdeu”.

Ministerul Culturii Naţionale, cu ordinul telegrafic nr. 202.032 din 9.10.1940, aproba transformarea gimnaziului în liceu comercial clasa I şi clasa a V-a comerciale, bugetare, clasele II-III şi IV, clase gimnaziale în lichidare, iar clsasele VI-VII-VIII comerciale extrabugetare. În actele oficiale ale Ministerului şcoala este numită ”liceu”. Ministerul aproba bugetul suplimentar întocmit de la 1.09.1943 pentru clasele V-VIII ca extrabugetare.

Perioada 1946-1948

Astfel,  Ministerul Instrucţiunii Naţionale, Direcţiunea     Învăţământului secundar comunică ”Liceului teoretic de fete”  Lugoj următoarele : „Avem onoarea a vă face cunoscut că, prin Decizia cu nr. 880/1946, Liceul teoretic de fete din Lugoj se transformă, pe ziua de 1.04.1946, în liceu de tip C”.

Un mare rol în această reuşită l-a avut Comitetul şcolar în frunte cu Dr. Aurel Petreanu, preşedinte al Comitetului  şcolar în perioada 1926-1947.

Perioada 1948-1974

În 1948 are loc reforma învăţământului, prin care se dă o nouă organizare învăţământului. De la 1.10.1954 şcoala şi-a schimbat denumirea în Şcoala Medie nr.1, funcţionând cu un număr de 430 eleve.

În toamna anului 1955 şcoala se mută de pe strada Poştei nr.1, din localul ,,Concordia”, în strada Jdanov nr.4, în locul Şcolii Pedagogice şi poartă denumirea de Şcoala Medie nr.1. În 26.01.1957 ciclul mediu se mută din nou în vechiul local ,,Concordia”. Cursul mediu, împreună cu Şcoala elementară nr.2, au format Şcoala Medie nr.2.

În 12 iunie, şcoala primeşte noua ştampilă cu enunţul ,,R.P.R. Şcoala Medie nr.2, Lugoj, Reg. Timişoara”, în centru având stema ţării.

În anul şcolar 1959-1960 şcoala funcţionează cu 15 clase, sub denumirea de Școala Medie nr.1. În toamna anului 1959 începe construirea noului local în curtea şcolii, pe locul ,,Saletului”. La 1.09.1960 cursurile se deschid în noul local, sub denumirea de Şcoala Medie nr.1. Cu ocazia cursului local, în ,,Cartea de onoare” a şcolii se consemnează acest eveniment de o atât de mare importanţă, nu numai pentru viaţa şcolii, ci şi pentru oraş.

Din octombrie 1965 şcoala este denumită Liceul nr.2, după care, în septembrie 1972 este transformat în Liceu Industrial. Astfel, din septembrie 1972 funcţionează ca un Complex şcolar.

Liceul industrial (1972-1990)

Din anul şcolar 1972-1973, Liceul de cultură generală nr.2 din Lugoj se transformă în Liceu industrial. Directorii de atunci au reuşit să atragă mai mulţi elevi prin diversificarea profilelor liceului în diverse forme de învăţământ de zi-liceu şi Şcoala profesională si învăţământ seral. S-au susţinut probe de admitere atât la treapta I, cât şi la treapta II, unde numărul solicitanţilor a fost de fiecare dată mai mare ca cel al locurilor aprobate prin planul de şcolarizare. De exemplu, în anul şcolar 1973-1974 şcoala funcţionează cu 22 clase, cu un număr de 722 elevi, curs zi şi 165 elevi, curs seral.

Anii şcolari 1990-2010

Din 1990 Ministerul Învăţământului a aprobat transformarea instituţiei din Liceul Industrial nr.1 în Liceul Teoretic ,,Iulia Hasdeu˝.

Timp de doi ani, din 1999-2002, conform unor tendinţe de rearondare a unităţilor de învăţământ, a fost comasat sub aspect administrativ cu Şcoala Generală nr.3, existând o conducere şi un aparat administrativ unic. S-a format astfel un colos şcolar cu peste 1300 de elevi. Din 2002 s-a revenit la situaţia anterioară. Începând cu iunie 2004 Ministerul Învăţământului decide schimbarea statutului, precum şi numele instituţiei, de la cel de liceu teoretic la cel de COLEGIUL NAŢIONAL “IULIA HASDEU”.

2018

 La începutul anului școlar 2018/2019, prin ordinul Ministrului Educației, școala revine la numele de Liceul Teoretic „Iulia Hasdeu”.

Cele mai recente stiri

 • Invitație la lectură

  Invitație la lectură

  În contextul Zilei Naționale a Lecturii, cadrele didactice ale Liceului Teoretic „Iulia Hasdeu” Lugoj au desfășurat o serie de activități menite să trezească dorința de a citi în rândul elevilor.Astfel, elevii clasei a X-a D, coordonați de doamna profesoară Elvira Mâțu, au organizat un cerc de lectură în cadrul căruia și-au prezentat cartea preferată, din…

 • Mobilitate Erasmus+ în Belgia

  Mobilitate Erasmus+ în Belgia

  În perioada 5-9 februarie 2024, patru elevi de la Liceul Teoretic „Iulia Hasdeu” din Lugoj se află într-o mobilitate la Institute Sisters Maricolen din Maldegem (Belgia). Alături de elevii români, la această mobilitate participă elevi de la I.E.S. Castellet din Sant Vicenç de Castellet (Spania), Rupprecht-Gymnasium din München (Germania) și Lycée Saint-Exupéry din Terrasson (Franța).…

 • Concursul European „Tânărul Ambasador”

  Concursul European „Tânărul Ambasador”

  Lions Club District 124 România în parteneriat cu I.S.J. Timiș organizează, în anul școlar 2023/2024, Concursul European „Tânărul Ambasador” (Bert Mason Young Ambassador) care constă în scrierea și prezentarea unui proiect de voluntariat care se va putea implementa la nivelul comunității locale în domenii precum mediu, sănătate, educație, social etc. În 1 februarie 2024, la…

 • Ziua Internațională a Nonviolenței în Școală

  Ziua Internațională a Nonviolenței în Școală

  „Dragostea universală este mai bună decât egoismul, nonviolența este mai bună decât violența și pacea este mai bună decât războiul”. Pe data de 30 ianuarie este sărbătorită Ziua Internațională a Nonviolenței în Școli. Scopul acestei zile este promovarea ideii de educare a copiilor în armonie, solidaritate si respect, mesajul principal al acestei zile fiind dragoste…

 • Premii pentru micii geografi

  Premii pentru micii geografi

  Vineri, 26 ianuarie 2024, s-a desfășurat a IV-a ediție a Concursului Județean Itinerarii Virtuale pe Terra organizat de Inspectoratul Școlar General Timiș în parteneriat cu Societatea de Geografie din România, filiala Timiș. La acest concurs, elevii Liceului Teoretic “Iulia Hasdeu” din Lugoj au obținut numeroase premii şi menţiuni. Astfel, eleva Iasmina Ujhelyi, din clasa a…

 • Elevii de la Hasdeu au comemorat Holocaustului

  Elevii de la Hasdeu au comemorat Holocaustului

  Pentru comemorarea Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului, 27 ianuarie, elevii Liceului Teoretic „Iulia Hasdeu” din Lugoj s-au implicat în activități diverse. Elevii claselor a IX-a C, a IX-a D și a XI-a D și a XI-a D au participat în perioada 19 – 26 ianuarie 2024 la o serie de activități în care…

 • Cultura română – cultură europeană

  Cultura română – cultură europeană

  Vineri, 26 ianuarie 2024, 24 de elevi ai Liceului Teoretic „Iulia Hasdeu” din Lugoj au vizitat expoziția „Brâncuși: surse românești și perspective universale” de la la Muzeul Național de Artă Timișoara. Expoziția, care și-a propus să ilustreze particularitaățile artistului care a reușit să creeze forme pure, eliberate de orice influență a oferit posibilitatea elevilor participanți…

 • Unirea Principatelor Române celebrată de elevii de la HasdEu

  Unirea Principatelor Române celebrată de elevii de la HasdEu

  Marți, 23 ianuarie 2024, la Muzeul de Istorie, Etnografie și Artă din Lugoj, s-au sărbătorit 165 ani de la Unirea Principatelor Române.Evenimentul a fost organizat, în colaborare, de Muzeul de Istorie, Etnografie și Artă Plastică Lugoj, Societatea de Științe Istorice din România – filiala Lugoj și Liceul Teoretic „Iulia Hasdeu“ Lugoj. Corul elevilor de la…

 • Premii la Public Speaking

  Premii la Public Speaking

  La faza județeană a concursului Public Speaking, desfășurată în 19 ianuarie 2024, elevii Liceului Teoretic Iulia Hasdeu din Lugoj au obținut rezultate strălucite. La grupa 12-15 ani, elevii Bogdan Ivanciu-Stroia și Radu Morariu, din clasa a IX-a A, au obținut locul I, iar elevul Leon Mâțu, din clasa a VI-a, un locul al III-lea.La grupa…

 • Ziua Culturii Naționale

  Ziua Culturii Naționale

  15 Ianuarie – Ziua Culturii Naționale, a constituit pentru elevii și profesorii Liceului Teoretic „Iulia Hasdeu” din Lugoj prilejul unor manifestări dedicate culturii române și poetului național, Mihai Eminescu.O parte dintre aceste activități s-au desfășurat în incinta școlii, altele fiind găzduite de Biblioteca Municipală Lugoj. Aici, elevii liceului, coordonați de doamnele profesoare Elvira Mâțu și…

 • Premii la JDAH

  Premii la JDAH

  Elevii Liceului Teoretic „Iulia Hasdeu” din Lugoj, coordonați de doamna profesor Doina Popîrlan, s-au și implicat în toamna anului 2023 în proiectul Junior Design Antreprenor Handmade. După participarea la câteva workshopuri pe tema antreprenoriatului, elevii implicați și-au făcut făcut firme de exercițiu, planuri de afaceri și s-au apucat de producucția unor obiecte specifice Sărbătorilor de…

 • Excursie la Sibiu

  Excursie la Sibiu

  În 20 decembrie 2023, elevii clasei a IX-a C, însoțiți de doamna profesor Codruța Jivulescu, au luat contact cu magia sărbătorilor de iarnă la Târgul de Crăciun din Sibiu. În cadrul unei excursii școlare, elevii de la Liceul Teoretic „Iulia Hasdeu” din Lugoj, au vizitat Sibiu pentru a vizita cu cele mai importante obiective culturale…