CNIH

650854h1 744705h2 943859h5
Romanian English French German Hungarian Irish Italian Ukrainian
Luni, 21 Octombrie 2019 03:00

HasEduCația te face MARE

Pentru participarea la ediția 2019-2020 a concursului „Euroscola” - #EuroscolaRO2019, care se desfășoară sub titlul generic „Eucația schimbă vieți”, elevii Liceului Teoretic „Iulia Hasdeu” Lugoj au implementat un proiect de campanie de informare și conștientizare a publicului larg cu privire la rolul educației pe care l-au numit HasEduCația te face MARE. 

Echipa de implementare a proiectului a ales să realizeze această campanie în jurul personalității Iuliei Hasdeu, de la a cărei naștere se împlinesc 150 de ani în 14 noiembrie 2019.
Grupul țintă al proiectului au fost 600 de elevi din clasele terminale de gimnziu (clasa a VII-a și clasa a VIII-a). Motivul principal al acestei alegeri este faptul că foarte mulți elevi nu mai continuă școala în niciun fel la sfârșitul clasei a VIII-a. Conform statisticilor, în 2015, 179.703 elevi au terminat clasa a VIII-a, însă, în toamna aceluiaşi an, doar 128.685 au început primul an de liceu.
Majoritatea celor care părăsesc şcoala la sfârșitul clasei a VIII-a sunt din mediul mediul rural, care nu au liceu în localitate şi nu au posibilitatea financiară să îşi plătească transportul până la şcoală. Tocmai de aceea în grupul țintă al proiectului au fost incluși elevi din școli din mediul rural. De asemenea, prin acțiunile din cadrul proiectului s-a încercat să se conștientizeze populația adultă a orașului Lucoj cu privire la importanța educației.
Campania de participare la concursul Euroscola 2019 a început cu realizarea unei echipe de proiect formată din 24 de elevi de la Liceului Teoretic „Iulia Hasdeu” Lugoj. Profesorii coordonatori au format această echipă pe bază de voluntariat. Coordonatorii proiectului au reușit să semneze 17 protocoale: 8 cu școli din Lugoj, 5 cu școli din afara Lugojului, 3 cu intituții de cultură din Lugoj și un protocol cu un ONG. ONG-ul Animus Libri a oferit o finanțare pentru implementarea proiectului. Cu finanțarea primită a fost multiplicat afișului proiectului și s-a trecut la realizarea unor obiecte de îmbrăcăminte personalizate cu sigla proiectului.
Pentru implementarea proiectului echipa de proiect s-a hotărât să folosească metoda Story telling sau Arta povestirii. Viața Iuliei Hasdeu a fost transformată într-o poveste care a fost prezentată elevilor din grupul țintă. Elevii din echipa de proiect elevilor din clasele a VII-a și a VIII-a de la cele 14 școli cu care au fost semnate protocoale. Unele prezentări s-au desfășurat în spațiul pus la dispoziție de instituții de educație și cultură din Lugoj: Biblioteca Municipală Lugoj sau Universitatea Europeană Drăgan. Pentru realizarea acestor prezentări elevii din echipa de implementare a proiectului a străbătut peste 200 de km și a discutat cu aproximativ 800 de elevi.
După realizarea prezentărilor, echipei proiectului HasEduCația te face MARE a hotărât să foloscă metoda expoziția vie (living exhibition) pentru a atrage atenția asupra importanței educației și adulților din grupul țintă. La mijlocul lunii octombrie am organizat trei acținuni folosind metoda expoziția vie. Cele trei acțiuni au fost realizate în fața unor instituții de cultură și educație din Lugoj. Circa 200 de persoane adulte au reacționat cu membrii echipei de proiect în timpul acestor acțiuni. În realizarea expoțiției vi s-au folosit tot materiale legate de viața Iuliei Hasdeu și de importanța educației în viață.

Luni, 21 Octombrie 2019 03:00

HasEduCația te face MARE - Julia (video)

14-18 octombrie 2019 - Liceul Teoretic „Iulia Hasdeu” Lugoj / #EuroscolaRO2019

Media

Joi, 17 Octombrie 2019 03:00

HasEduCația te face MARE La Școala 2

Pentru participarea la Concursul Național Euroscola – 2019 - #EuroscolaRO2019, concurs organizat de Biroul de Legătură al Parlamentului European în România, elevii de la Liceului Teoretic „Iulia Hasdeu” Lugoj au conceput o campanie de promovare a rolului educației cu titlul HasEduCația te face MARE.

Echipa de implementare a proiectului a ales să realizeze această campanie în jurul personalității Iuliei Hasdeu, de la a cărei naștere se împlinesc 150 de ani, folosindu-se de metoda Story telling. Viața Iuliei Hasdeu a fost transformată într-o poveste care este prezentată elevilor din grupul țintă, adică eleviilor din clasele a VII-a și a VIII-a din școlile gimnaziale din Lugoj și din satele din vecinătate.
În 17 octombrie 2019, elevii din echipa de implementare a proiectului a prezentat povestea Iuliei Hasdeu și a discutat despre importanța educației cu elevii din clasele a VII-a și a VIII-a de la Școala Gimnazială nr. 2 din Lugoj. La sfârșitul activităților, auditoriul a completat un chestionar online referitor la impactul campaniei și la importanța educației.

Marți, 15 Octombrie 2019 03:00

HasEduCația te face MARE Zile pline

Pentru participarea la Concursul Național Euroscola – 2019 - #EuroscolaRO2019, concurs organizat de Biroul de Legătură al Parlamentului European în România, elevii de la Liceului Teoretic „Iulia Hasdeu” Lugoj au conceput o campanie de promovare a rolului educației cu titlul HasEduCația te face MARE.

Echipa de implementare a proiectului a ales să realizeze această campanie în jurul personalității Iuliei Hasdeu, de la a cărei naștere se împlinesc 150 de ani, folosindu-se de metoda Story telling. Viața Iuliei Hasdeu a fost transformată într-o poveste care este prezentată elevilor din grupul țintă, adică eleviilor din clasele a VII-a și a VIII-a din școlile gimnaziale din Lugoj și din satele din vecinătate.
În 14 octombrie 2019, elevii din echipa de implementare a proiectului a prezentat povestea Iuliei Hasdeu și a discutat despre importanța educației cu elevii din clasele a VII-a și a VIII-a de la Școala de Muzică „Filaret Barbu”. La sfârșitul activităților, auditoriul a completat un chestionar online referitor la impactul campaniei și la importanța educației.
În paralel, pentru a atrage atenția asupra importanței educației și adulților, echipa proiectului a hotărât să folosească și metoda expoziția vie (living exhibition). Expoziția vie este o metodă dinamică ce poate fi folosită atunci când se inteționează încurajarea de atitudini pozitive în comunitate și/sau schimbări de comportamente. Astfel, sâmbătă 12 octombrie 2019, am transformat spațiul din fața Bibliotecii Municipale din Lugoj, din fața Muzeului de Istorie din Lugoj și din fața Universității Europeane Drăgan în „galerii”, interacționând cu „vizitatorii” și transmițându-le un mesaj putenic despre importanța educației, pornind tot de la povestea Iuliei Hasdeu.

Sfârșitul contează - Story telling 6 (ȘG4) - #EuroscolaRO2019

Media

Duminică, 13 Octombrie 2019 03:00

Balul Bobocilor 2019

Balul Bobocilor de la HasdEU a avut loc la Casa de Cultură în 11 octombrie 2019. După un spectacol de bună calitate, Hasdeuwood și-a desemnat câștigătorii. Titlul de Miss Boboc a fost obținut de Dariana Dumitrescu Dariana, iar titlul de Mister a fost obținut de Andrei Popeț, ambii din clasa a IX-a A.

9 octombrie 2019 - Story telling 5 (00 miles) - #EuroscolaRO2019

Media

Duminică, 13 Octombrie 2019 03:00

HasEduCația te face MARE - Story telling 6 (ȘG4)

Pentru participarea la Concursul Național Euroscola – 2019 - #EuroscolaRO2019, concurs organizat de Biroul de Legătură al Parlamentului European în România, elevii de la Liceului Teoretic „Iulia Hasdeu” Lugoj au conceput o campanie de promovare a rolului educației cu titlul HasEduCația te face MARE.

Echipa de implementare a proiectului a ales să realizeze această campanie în jurul personalității Iuliei Hasdeu, de la a cărei naștere se împlinesc 150 de ani. Viața Iuliei Hasdeu a fost transformată într-o poveste care este prezentată elevilor din grupul țintă, adică eleviilor din clasele a VII-a și a VIII-a din școlile gimnaziale din Lugoj și din satele din vecinătate.
În 11 octombrie 2019, elevii din echipa de implementare a proiectului a prezentat povestea Iuliei Hasdeu și a discutat despre importanța educației cu elevii din clasele a VII-a și a VIII-a de la Școala Gimnazială nr. 4. O primă prezentare a avut loc la Casa Bredicenilor, în colaborare cu Biblioteca Municipală din Lugoj. După acest eveniment echipa de proiect s-a deplasat la Școala Gimnazială nr. 4, unde și-a prezentate proiectul elevilor de clasa a VIII-a. La sfârșitul activităților, auditoriul a completat un chestionar online referitor la impactul campaniei și la importanța educației.

Pagina 8 din 50
Sunteți aici: Home